BIP Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup systemów realizacji światła i dźwięku

Zaproszenie do złożenia oferty


Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży


                         Łomża, 24.05.2017 r.


 


Zaproszenie do składania ofert


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR


 


Zamawiający Teatr Lalki i Aktora w Łomży z siedzibą w Łomży, pl. Niepodległości 14 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.


Termin wykonania zamówienia: 28.06.2017 r.


Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.


Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem  Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży do dnia 9 czerwca 2017 r.  do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego /Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14 – sekretariat/ listownie lub osobiście.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9 czerwca 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego – Teatr Lalki i Aktora w Łomży, pl. Niepodległości 14, sala prób.


Informacji w zakresie zamówienia udziela:


Marcin Sokołowski – elektroakustyk, 500 787 113, marcinsokol@op.pl


Jarosław Antoniuk – Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży : 86 216 59 55, 604 962 265, teatrlomza@hi.pl


Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.


            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


Jarosław Antoniuk – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży


Załączniki:  1. Opis przedmiotu zamówienia

  2. Wzór oferty

  3. Wzór umowy

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 09:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Dorota Ciwoniuk
Artykuł był czytany: 182 razy