BIP Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dla pracowników
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora., 18-400 Łomża, Plac Niepodległości 14, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tadeusz_michalowski1@wp.pl,,   celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy na podstawie: • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazaniedanych innym podmiotom*


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Medycyna pracy

 • Komercyjna opieka medyczna

 • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe)

 • Klienci Administratora korzystający z usług *


Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego


Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


 


* niepotrzebne skreślić


Data powstania: środa, 15 maj 2019 09:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Jarosław Antoniuk
Artykuł był czytany: 189 razy